• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Altının tüketim amaçlı olarak kiraya verilmesi caiz midir?

Altının tüketim amaçlı olarak kiraya verilmesi caiz midir?

 

İslam hukukçuları genel ilke olarak satımı caiz olan eşyanın yararlanmak için kiralanmasını da caiz görmüşlerdir. Ancak kira akdinin meşru olması için, kiralanan malın, kendisi bâki kalmak şartıyla menfaatinin alınması mümkün olan mallardan olması gerekir. Bu durumda olup da, kullanılması dinen meşru olan bir malın menfaatinden belli bir süre, bir bedel karşılığında yararlanmak üzere kira akdi yapılır (Serahsî, el-Mebsût, XV, 74; İbnü’l Hümâm, Fethu’l-Kadîr, VII, 147; Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, IV, 173; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, II, 218; Şîrâzî, Mühezzeb, 1, 394; İbn Kudâme, Muğnî, V, 397). Kiranın caiz olması için menfaatinin alınması amacıyla malın aynının, yani bizzat kendisinin tüketilmemesi gerekir. Bu nedenle, aynını (kendisini) tüketmeye yönelik bir mal kira akdine konu olamaz.

 
Buna göre altın para, gümüş para ve nakit para gibi ancak kendilerini tüketmek suretiyle yararlanılması mümkün olabilen şeyler, harcanmak amacıyla kira akdine konu olamazlar. Zira kira akdinin konusu, eşyanın kendisi değil, onun menfaatidir (Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, IV, 175). Fakat terazi ayarlamak için altın (dinar) ve gümüş (dirhem) paralar (Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, IV, 175; Fetâvây-ı Hindiyye, IV, 453), iş yeri süslemek veya düğünlerde bir süre takıp sonra geri vermek üzere zinet olan altın kiralanabilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 402; el-Haddâd, el-Cevheretü’n-Neyyire, II, 41).
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi12
Bugün Toplam103
Toplam Ziyaret2801602
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI