• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Vekilin kendi malını müvekkile satması veya müvekkilin malını kendisi için satın alması ya da bu şekilde bir kira sözleşmesi yapması caiz midir?

Vekilin kendi malını müvekkile satması veya müvekkilin malını kendisi için satın alması ya da bu şekilde bir kira sözleşmesi yapması caiz midir?

 

Hanefî ve Şâfiîlere göre; bir malı satmak üzere vekil edilen kişinin, müvekkilin malını kendi adına satın alması veya satın almaya vekil edilen kişinin kendi malını müvekkile satması ya da bu şekilde bir kira sözleşmesi yapması caiz değildir. Bu tür sözleşmelerde bir kişi akdin iki tarafını da üstlenemez. Zira bir alış-veriş veya kira akdinde kişi ya satıcı veya alıcı konumunda bulunur. Vekilin müvekkilin malını kendi adına satın alması veya kendi malını müvekkile satması ya da bu şekilde bir kira sözleşmesi yapması durumunda vekil; hem satıcı hem de müşteri konumunda olacağından, caiz olmayan bir tasarrufta bulunmuş olur (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi, VI, 28, 31; Nevevî, Minhâcu’t-tâlibîn, 274; Mecelle Md. : 1496).

 

Ancak Mâlikîlere ve bazı Şâfiîlere göre; şayet vekil kendi lehine bir menfaat sağlamaz ve ithama da sebebiyet vermezse, böyle bir akit caiz olur (İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, Mısır, 1975, II, 303; İbn Cüzey, el-Kavânînu`l-Fıkhiyye, s. 281; Remlî, Nihâtetü’l-muhtâc, Beyrut, 1984, V, 35).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi12
Bugün Toplam364
Toplam Ziyaret2799963
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI