• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Kişinin bir borca kefil olması karşılığında ücret alması caiz midir?

Kişinin bir borca kefil olması karşılığında ücret alması caiz midir?

 

Kefalet akdi, teberru niteliğinde olup sevap kazanma maksadı ile yapılır. Dolayısıyla, yardımlaşma niteliği taşıyan kefalet akdi, sırf Allah rızası için ve dünyevi bir karşılık beklemeksizin yapılmalıdır. Kur’an-ı Kerim’de (Mâide, 5/2; Rahman, 55/60) ve hadis-i şeriflerde (Müslim, Zikir, 11) yardımlaşma teşvik edilmiştir.

 

Buna göre kefilin, kefalet akdine karşılık ücret almayı şart koşması caiz değildir. Zira ücret almak, yardımlaşma maksadına aykırıdır. Ayrıca gerektiğinde asıl borçlunun borcunu ödeyeceği için ona borç veren konumunda olan kefil, ücret alması halinde faizli işlemde bulunmuş olur (Taberî, İhtilâfu’l-Fukahâ, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 193-194; İbnü’l- Hümâm, Fethu’l-Kadîr, Beyrut, ts. , VII, 186; Dusûkî, Haşiyetu Şerhi’l-Kebîr, Beyrut, ts. , III, 77).

 

Ancak günümüzdeki bazı ilim adamları ücretsiz kefil bulunmaması halinde, zaruret veya ihtiyaç sebebiyle maslahata binaen borçlunun ücret karşılığı kefalet akdi yapmasının caiz olacağı kanaatindedirler (I. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Konya, 1997, 258; Hamdi Döndüren, Ticaret ve İktisat İlmihali, 518-519; Yunus Apaydın, “Kefâlet” DİA, XXV, 177).

Üye Girişi
Anket
Sitemizde en fazla hangi tür yazılar ilginizi çekiyor?
Aktif Ziyaretçi17
Bugün Toplam2155
Toplam Ziyaret2575459
EĞİTİM SUNUMLARI