• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Bir borcun havale edilmesi karşılığında ücret almak caiz midir?

Bir borcun havale edilmesi karşılığında ücret almak caiz midir?

 

Bir borcun havale edilmesi karşılığında ücret almak caiz değildir. Zira yardımlaşma amacı taşıyan akitler karşılığında, ücret almak caiz görülmemiştir (Taberî, İhtilâfu’l-Fukahâ, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 193-194; İbnü’l- Hümâm, Fethu’l-Kadîr, Beyrut, ts. , VII, 186; Dusûkî, Haşiyetu Şerhi’l-Kebîr, Beyrut, ts. , III, 77).

 

Ancak bir borç havale yoluyla ödenir ve bu işlemden dolayı masraf oluşursa verilen hizmetin karşılığı olarak makul bir ücretin alınması caizdir. Zira havale işlemi esnasında verilen hizmet, günümüz İslam hukukçuları tarafından vekâlet akdi kapsamında değerlendirilmektedir. Vekâlet karşılığında ücret almak caiz görülmüştür (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 230; İbn Cüzey, el-Kavânînü’l-Fıkhiyye, 494; Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuki İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, VI, 328).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi20
Bugün Toplam1221
Toplam Ziyaret2800820
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI