• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Sermayeye dayalı bir şirkette, çalışan ortağın kârdaki payına ilaveten maaş alması caiz midir?

Sermayeye dayalı bir şirkette, çalışan ortağın kârdaki payına ilaveten maaş alması caiz midir?

 

Hanefî hukukçulara göre şirket ortaklarının kârdan alacakları payın eşit olması şart değildir. Kâr payı, sermaye miktarına göre değil, sözleşmede öngörülen şarta göredir. Sermayeler eşit, kâr payları farklı olabileceği gibi, sermayeler farklı kâr payı eşit de olabilir. Ancak, birinin kârdaki hissesinin fazla olabilmesi için ya bütün ortakların ya da sadece payı fazla olanın çalışıyor olması gerekir. Buna göre, şirkette çalışan ortağın payının, oransal olarak diğerlerinden fazla olması caizdir. Fakat çalışan ortak için maktu bir ücret takdiri Hanefilere göre caiz değildir. Bu durumda şirket kâr etmediğinde, çalışan ortak herhangi bir şey alamaz (Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi, IV, 190; VI, 62-64, 69, 107; Merğînânî, el-Hidâye, III; 7; Zeylaî, Tebyînu’l-kakâik, Kahire, 1313, V, 130; Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 364, 371).

 

Şâfiîler ise; çalışan ortağa “iş akdi” çerçevesinde emeğine uygun bir ücret takdir edilmesini caiz görmüşlerdir. Bu nedenle, şirketin kâr edip etmemesine bakılmaksızın çalışan ortak emeğinin karşılığı olarak ücretini alır (Râfiî, eş-Şerhu’l-Kebîr, Beyrut, 1997, VI, 88; Nevevî, Ravdatu’t-tâlibîn, Beyrut, 1405, V, 177; İbn Kudâme, el-Muğnî, V, 173).

 

Günümüz şirketlerinin yapılarındaki tüzel kişilikleri ile bunların oldukça yaygın ve girift hale geldikleri dikkate alınacak olursa; çalışan ortağa emeğinin karşılığında fazladan bir kâr payı vermek yerine, kendisi için bir ücret takdir edilmesi, maslahata daha uygun olacağından, Şâfiî mezhebinin ictihadı dikkate alınarak caizdir.

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi13
Bugün Toplam490
Toplam Ziyaret2808410
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI