• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Leasing (finansal kiralama) sitemi ile alış veriş caiz midir?

Leasing (finansal kiralama) sitemi ile alış veriş caiz midir?

 

Leasing (finansal kiralama); makine, teçhizat, taşıt aracı ve benzeri malların, bu mallara ihtiyaç duyan müteşebbislere bir kira sözleşmesi çerçevesinde kiralanmasını, kira süresi bitiminde de önceden belirlenen fiyat karşılığında kiraya tutana satışını esas alan orta vadeli bir finansman yöntemidir. Diğer bir ifadeyle leasing; bir malı satın almak isteyen kişiye, bu malın önce belli bir süreyle kiraya verilip, söz konusu sürenin bitiminde de düşük bir fiyatla satma vadinde bulunmaktır. Esasen burada mal, görünüşte kiraya verilmiş olsa da, gerçekte söz konusu olan, malın taksitle satılıp, mülkiyetinin taksitin bitimine kadar elde tutulması, sonra da satış işleminin gerçekleştirilmesidir. Bu işlemde, kiralanan malın, akit bitiminde kiracıya satılması şartının getirildiği görülmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in şartlı alış-verişi yasaklaması nedeniyle (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, Kahire 1415, IV, 335, ayrıca bkz. Buhârî, Büyu’, 73) bu işlem İslam hukukçularınca olumsuz karşılanmış ise de; gerçekte, yapılan bu uygulamanın şartlı alış-verişten ziyade, satış ile kiranın birleşmesinden doğan yeni bir akit sayılması daha uygundur. Dolayısıyla, leasing (finansal kiralama) yoluyla yapılan işlemler caizdir.

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi8
Bugün Toplam244
Toplam Ziyaret2803631
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI