• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Banka vb. kurumlardan alınan teminat mektubu karşılığında ücret ödemek caiz midir?

Banka vb. kurumlardan alınan teminat mektubu karşılığında ücret ödemek caiz midir?

 

İslam hukukunda borcun teminat altına alınma yollarından biri de kefalet akdidir. Kefalet teberru nitelikli bir akit olduğu için bireysel olarak bir borca kefil olma karşılığında ücret alınması ya da ödenmesi caiz görülmemiştir (İbnü’l- Hümâm, Fethu’l-Kadîr, Beyrut, ts. , VII, 186).

 

Günümüzde büyük meblağlı alacaklar, teminat mektubu vb. usullerle güvence altına alınmaktadır. İslam âlimleri teminat mektubu karşılığında ücret almayı, banka vb. kuruluşlarda karşılığının olup olmaması durumuna göre değerlendirmektedirler. Buna göre bankada karşılığı olan teminat mektubunda, vekâlet akdi hükümleri geçerli olacağından bankanın ücret alması caiz görülmüştür. Bankada karşılığı olmayan teminat mektubu ise, kefâlet akdi çerçevesinde değerlendirildiğinden, ücret almak caiz görülmemiştir. Ancak bankanın her türlü teminat mektubu verme hizmetinin karşılığı olarak makul masraflarını tahsil etmesinde ise bir sakınca görülmemiştir (Mecmeu’l-Fıkhi’l-İslâmî, 108 ve 139 nolu kararlar, Mevsûatu’l-Kadâyâ el Fıkhiyye el Muâsıra, Beyrut, 2008 s. 765-767).

 

Bazı muasır âlimlere göre ise; günümüzün sınaî ve ticarî ihtiyaçlarına binaen alınan teminat mektubu; klasik dönemdeki zarurî ihtiyaçlardan kaynaklanan bireysel ilişkilerin ötesinde, hayır ve yardımlaşma amacından ziyade kâr amacı güden büyük hacimli borçlanmalarda söz konusu olmaktadır. Bu nedenle günümüz ihtiyaçları dikkate alınarak ma’kul bir bedel karşılığında teminat mektubu almak caiz görülebilir (I. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Konya, 1997, 221).

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi22
Bugün Toplam2151
Toplam Ziyaret2792414
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI