• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Hz. Peygamber (s.a.s.) niçin yahudileri kendi yurtlarından çıkarmıştır?

Hz. Peygamber (s.a.s.) niçin yahudileri kendi yurtlarından çıkarmıştır?

 

Tarihi bilgiler bütün halinde göz önünde bulundurulduğunda şu söylenebilir ki; Peygamberimiz (s.a.s.), Yahudileri ne pahasına olursa olsun Müslümanlarla birarada yaşayamayacak bir kitle olarak asla görmemiştir. Onun hedefi Yahudileri tamamen imha etmek veya İslâm hâkimiyeti altındaki toprakların dışına göndermek de değildi. Şayet öyle olsaydı Hayber ve çevresindeki Yahudileri ortadan kaldırır veya onları İslâm hakimiyeti altında bulunan toprakların tamamen dışına sevkederdi. Halbuki böyle hareket etmemiş, Müslümanların güçlü olduğu bir dönemde adı geçen Yahudileri yerlerinde bırakmıştır. Yedinci hicrî yılın başında gerçekleşen Hayber’in fethinden, kendisinin vefat tarihi olan on birinci hicrî yıla kadar dört yılı aşkın bir süre zarfında Müslümanlarla Yahudiler birarada yaşama tecrübesinin güzel örneğini vermişlerdir. Üstelik yarımadanın daha başka yerlerinde, mesela Yemen’de ve hatta Medine’de bile antlaşmalı olan, Müslümanların zimmeti ve himayesi altında Yahudiler yaşamaktaydı. Kurayza Gazvesi’nden on beş ay kadar sonra gerçekleşen Hayber’in fethine giderken Hz. Peygamber (s.a.s.)’in yanında Medine Yahudilerinden on kişi bulunuyordu. Sürgün veya imha edilen Yahudiler de antlaşmayı bozuncaya kadar Medine içinde Müslümanlarla birlikte yaşıyorlardı. Demek ki Peygamberimiz (s.a.s.) doğru dürüst yerinde duranlara ses çıkarmamıştır. Fakat Medine’nin içindeki Yahudileri, Müslümanların güçlü düşmanları olan müşriklerle işbirliği yaptıkları, tehdit unsuru haline geldikleri, devlet otoritesini ve sosyal barışı hiçe saydıkları için şehirden çıkarmış veya ortadan kaldırmıştır. Hemen yanı başında kendisinin can, mal ve namus güvenliğini tehdit eden birer kitle haline geldikleri için bir arada yaşamak artık imkânsız hale gelmiştir. Şayet antlaşmayı bozmasalardı, müşriklerle işbirliği yapmasalardı, savaş suçu işlemeselerdi ve Müslümanların can güvenliğini tehdit eden birer unsur haline gelmeselerdi belki Medine’deki Yahudi kabileleri de yerlerinde bırakılabilirlerdi.

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam213
Toplam Ziyaret2877420
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI