• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

“Bektaşilik” hakkında bilgi verir misiniz?

“Bektaşilik” hakkında bilgi verir misiniz?

 

Anadolu’da XIII. yüzyılda kurulan bir tarikattır. Adını Hacı Bektâş-ı Veli’nin adından almaktadır. Hacı Bektâş-ı Veli 645/1209 yılında Horasan’ın kültür merkezi olan Nişabur’da doğmuş ve Hoca Ahmed Yesevi’nin halifelerinden olan Şeyh Lokman Perende’nin yanında yetişmiştir.

 
Hacı Bektâş-ı Veli, Lokman Perende’nin yardımiyle Yeseviliğe intisap ederek kısa sürede Horasan erenlerinin arasına girmiştir. O, bu zengin iklimde bir müddet olgunlaştıktan sonra aldığı manevî bir işaretle sırasıyla Sivas, Amasya, Kayseri, Kırşehir daha sonra da Sulucakarahöyük denen yere gelerek yerleşmiştir. Yesevi tarikatı ile yakın ilgisi olan Bektaşilik 15-16. Asırda Yeniçeri ocağında büyük bir itibar kazanmış kısa sürede devletin resmi himayesine mazhar olmuştur. 17. Yüzyılda da bu gelişme devam etmiş 18 ve 19. Asırlarda Balkanlarda, Tuna kıyılarında özellikle Arnavutluk’ta taraftar bularak faaliyetini sürdürmüştür. Irak ve Mısır’daki oymaklar arasında da kısmen kabul edilen Bektaşilik yerli halk tarafından pek benimsenmemiştir.
 
Bektaşi tarikatı da tasavvufta önemli bir yer tutan “Vahdet-i Vücûd, isbat-ı mahz, fenafillah, fena-i mutlak ve Ene’l hak” gibi kavramlara önem vermiştir. Ehl-i Beyti ve Hz. Ali’nin evladını sevme onlara bağlanma anlamında “Tevella” ve bunları sevmeyenlerden uzak durma anlamında “Teberra” ilkesine bağlıdırlar. Onların diğer inanç ve kültürlerinin bazı prensipleri şunlardır:
1- Muhiplik: Tarikatın ilk basamağıdır. Eğitilerek dervişliğe yükseltilir.
2- Dervişlik: Muhiplikte başarı gösteren biri, törenle taç giyer ve dervişlik mertebesine yükselir.
3-Babalık: Dervişler arasından yetenekli olanlar bir aşama daha yükselerek babalık unvanı alırlar. Asıl görevleri muhipleri eğitmektedir.
4- Mücerredlik: Evlenmemiş bir derviş veya baba, kendilerini tarikata adaması ve cehdini isbatlaması üzerine kulağına küpe takılır, traş edilir ve böylece mücerredlik aşamasına gelmiş olur.
5- Halifelik: Tarikatın son aşamasıdır. Halife olmak isteyen baba, halifeye isteğini bildirir. Uygun görülürse gerekli törenler yapıldıktan sonra yetki verilir. Halifenin tacına kara sarık sarılır ve halifelik belirtileri olan tuğ, çerağ, sofra ve âlem ayrı ayrı verilir. Bektaşiliğin yoluna giren ve faziletlerini benimseyen kimse, gerçek Bektaşi olarak kabul edilir. Çünkü onun İyilik, fazilet ve Allah sevgisinden başka bir şeye ihtiyacı yoktur.
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam914
Toplam Ziyaret2804301
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI