• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

Celvetiyye tarikatı hakkında bilgi verir misiniz?

Celvetiyye tarikatı hakkında bilgi verir misiniz?

 

Bayramiyye tarikatının Aziz Mahmud Hüdâyî (öl. İstanbul 1038/1628) tarafından kurulan bir koludur. Tasavvufta ilk dönemlerde bir meşrep ve makam adı olan halvet ve celvet, daha sonra birer tarikat adı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bir Celvetî şeyhi olan İsmail Hakkı Bursevî (öl. 1137/1725), Celvetiyye’nin ilk defa İbrahim Zâhid-i Geylânî’den (ö. 690/1291) zuhur ettiğini söyler. Ancak Celvetiyye tarikat olarak Aziz Mahmud Hüdâyî zamanında teşekkül etmiştir. Bazı müellifler Celvetiyye’nin İbrahim Zâhid-i Geylânînin devrinde “hilâl”, Üftâde (ö. 988/ 1580) zamanında “ay”, Hüdâyî döneminde “dolunay” durumunda bulunduğunu ifade ederler.

 

Esas itibariyle Halvetiyye’nin bir kolu olan Celvetiyye’nin silsilesi, İbrahim Zâhid-i Geylânîde aynı tarikatın kollarından Zâhidiyye, Safıyyüddîn-i Erdebîlîde (ö. 735/1334) Safeviyye, Hacı Bayrâm-ı Velîde (ö. 833/1429-30) Bayramiyye ile birleşmektedir. Tarikatın kurucusu Aziz Mahmud Hüdâyî’nin şeyhi Üftâde’nin Sünbül Sinan’a, kendisinin de Nûreddinzâde ve Kerîmüddin Halvetî gibi Halvetî ricaline mensup olmaları, Celvetiyye’nin Halvetiyye ile ilgisini ortaya koymaktadır. Nitekim Hüdâyî de, “Bizim tarîkimiz hem Halvetî hem Celvetîdir” diyerek tarikatının Halvetiyye ile iç içe olduğuna işaret eder. Öte yandan Celvetiyye’nin Bayramiyye ile doğrudan ilgisi vardır. (Geniş bilgi için TDV İslam Ansiklopedisi “celvetiyye” maddesine bakabilirsiniz.)

Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam354
Toplam Ziyaret2799953
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI