• https://www.facebook.com/insanveislam.org/
  • https://twitter.com/insanuislam
MAKALELER
VAAZ ARŞİVİ
DİYANET FETVALARI

ANASAYFA

Olumsuz Söz ve Davranışlardan Sakınmak Müminin Şiarıdır Yüce dinimiz İslam, gerek bireysel hayatta, gerek aile hayatında ve gerekse toplumsal hayatta bir düzen ve insicam oluşturmak istemektedir. Bunu sağlamak içinde insanın vicdanını rahatsız edecek hallerden bizi sakındırmaktadır. Aile hayatındaki birliği zedeleyecek söz ve davranışlardan uzak durmamızı istemektedir. Toplumsal birliği bozacak ve müminin en önemli vasfı olan güven unsurunu tahrip edecek her türlü söz ve davranışlardan sakınmamızı istemektedir. Bu vaazımızda hayatı yaşanabilir olmaktan çıkaran, insanları huzursuz eden ve güvensizlik ortamına sürükleyen davranışlardan bazılarıyla ilgili dinimizin hükümlerini ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında sizlere arz etmeye çalışacağız.
25.08.2016
“Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insanoğlu yüklendi. O gerçekten çok zalim ve cahildir.”[1] Yüce Yaradan’ın “İslam” diye isimlendirdiği Tevhid inancının en önemli ilkesi imandır, emanettir. Allah en güzel şekilde yarattığı insana emaneti yüklemiş ve yeryüzündeki halifesi ilan ederek dünyayı imar ve inşa ile görevlendirmiştir. Allah’ın elçileri ve onlara tabi olanlar müstesna, bunlar dışındaki herkes, bu sorumluluklarını ihmal edip cüz’î iradelerini istismar ederek emanetten yüz çevirmişler hatta ihanet etmişlerdir. Günümüz dünyasının en temel sorunu emanete riayet etmeme sorunudur.
19.08.2016
Aile Saadeti İçin 18 İslam Ölçüsü: İslamî geleneğe göre erkek ve kadın birbirinin eşiti değil, eşidir. Bir çift ayakkabının sağ ve sol tekinin durumu gibidir kadın ve erkek. Her ne kadar biri diğerinin benzeri gibi görünse de asla birbirinin yerini tutmayan ve biri olmadığında diğeri yarım ve işlevsiz kalan bir bütünün iki parçası gibidir. Dolayısıyla kadın ve erkek; yalnızlığın giderilmesi, beraberliğin sağlanması, dünya hayatının mutlu bir şekilde geçirilmesi ve daha birçok hikmetler gereği birbirini tamamlayan iki ana unsur olarak yaratılmıştır. Birbirlerine maddi ve manevi anlamda muhtaç olan bu iki unsurun söz konusu yaratılış hususiyetleri; Allah’ın kudret, ilim, iradesinin de delillerindendir.
15.08.2016
Aile nedir? Aile huzur ve muhabbet ocağıdır. İslam evlilikten kaçınılmasını yasaklar. Evlilik kişiyi haramdan korur. Aile kurmak peygamberlerin sünnetidir. Ailenin iki önemli unsuru kadın ve erkektir. Aile yuvası huzur ve sükunet limanıdır. Aile Toplumun özü ve tohumudur. Aile bir mektep ve bir mabettir. Aile korunması gereken en önemli kurumdur. Bu başlıklar altında İslamın Aileye bakışını ortaya koyan vaaz notları
11.08.2016
Allah’ın insanlar için seçtiği son din olan İslam, bireysel hayatta birçok devrim gerçekleştirmiştir. Bunların başında hiç şüphesiz tevhit inancı gelmektedir. Tevhid inancı, bireysel bir devrim olmasının yanında sonuçları itibariyle toplumsal bir devrimdir de. Zira bu inanç, ileri derecede dünyevileşen cahiliye toplumundan kopardığı insanları ümmet bilinciyle bir araya getirmiştir.
05.08.2016
Hacc tecrübesi bana neler öğretti. Kişi hacca giderken kendi kendine "hacc ne demektir diye sormalı ve haccın Allah'a doğru yükselmesi olduğunu bilmelidir." Hacc ibadeti pek çok şeylerin aynı anda gösterisidir. Gösteride Allah, sahnenin yöneticisidir. Adem, İbrahim, Hacer ve şeytan başlıca karakterleridir. Sahneler Mescid'ûl Haram, haram bölge[Mıntıka-i Haram] meş'a [Safa-Merve arası]Arafat, Meş'ar [Arafat'la Mina arasında hacıların gece kaldığı ve şeytan taşlamak için taş topladığı yer] ve Mina’dır. (Hacca gitmeden önce nasıl hazırlanmalı?)
02.08.2016
Din, ister hakikatin doğru yansıması veya açılımı olarak kabul edilsin, ister insan yaratılışının bir gereği olarak değerlendirilsin, sonuçta insanın özünde, fıtratında yerleşik bulunan ve oradan kaynaklanan kutsala saygı, ona bağlanma ve onunla bütünleşme ihtiyacını karşılar ve onu kâinat içindeki yalnızlığından kurtaran bir can simidi görevini yerine getirir.
19.07.2016
Aile, eğitim ve çocuk eğitimi, İslâm’da üzerinde önemle ve hassasiyetle durulan konulardan bir tanesidir. Bu noktada gerek ayetlerde ve gerekse de hadislerde pek çok hususa dikkat çekilmiştir. Zira çocuk, kutsal bir kurum olan evlilik hayatının meyvesidir. Sağlıklı bir toplum ve nesil oluşturabilmek için, çocuk eğitiminin göz ardı ve ihmal edilmemesi gerekir. Aksi takdirde toplumlar bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir.
19.07.2016
İnsan, üstün yaratılmış bir varlık olup her birimizin bu yaratılışı korumak için fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar karşılanırken, insanların birbirlerini incitmemesi ve hoş gören bir yaklaşımla incinmemeyi ve incitmemeyi din aracılığıyla öğrenmesi gerekir. Çünkü din; insanın bu ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştıran, güzelleştiren bir olgudur.
19.07.2016
Tarihin mümtaz sayfalarının başlarında yer alan model ailelerden biri de HzAli ve Hz. Fatıma’nın kurdukları mutlu yuvadır. Bu mutlu yuvanın kuruluşaşamasında, düğün hazırlıkları ve eşlerin güzel geçimlerinde, değerler kriziiçerisindeki toplumlara örnek olabilecek prensipler bulmak mümkündür.
19.07.2016
 1 
Üye Girişi
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam182
Toplam Ziyaret3231992
HADİSLERLE İSLAM DİB
EĞİTİM SUNUMLARI